Våre samlinger

Menigheten i Måløy samles ukentlig til trosoppbyggelse og fellesskap i vårt lokale i Rimstaddalen. Her har alle frihet til å bidra med taler, vitnesbyrd og sanger. Etter søndagsmøtene er det ofte salg av mat og drikke, og det legges til rette for aktiviteter for barn og unge. Det er fokus på å skape samfunn og trivsel for alle aldersgrupper i en hyggelig og uformell setting.

I tillegg til vanlige ukentlige samlinger og møter, arrangerer vi flere fester og markeringer gjennom året. Blant disse er de kristne og nasjonale høytidene, samt eventuelle brylluper, jubileer og minnefester. Disse samlingene gir god anledning til at de som vil kan bidra med kreative innslag, for eksempel innen underholdning og musikk. På denne måten får en anledning til å utvikle evnene sine, samtidig som en er til glede for de rundt seg.