Reaksjon på fremstillingen av Menigheten vår i NRK Brennpunkt

        15. November 

NRK Brennpunkt publiserte onsdag 11. november første del av en dokumentarserie om «lukkede religiøse samfunn». Dokumentaren «Guds utvalde» utgir seg for å gi seerne innblikk i forhold rundt vårt trossamfunn Brunstad Christian Church (BCC).  Brunstad Kristelige Menighet Måløy (BKM Måløy) er en selvstendig lokalmenighet, men er en del av trossamfunnet BCC. Vi ønsker derfor her å komme med noen kommentarer til beskrivelsen av oss.

Dokumentaren gir seerne et svært skremmende bilde av vår menighet, med mesterlig redigering og lydsetting, skapes bildet NRK ønsker, ut fra seriens tittel. Ved dette framsetter de blant annet påstander om pengepress, negativ sosial kontroll og mangel på ytringsfrihet. Dette tar vi sterk avstand fra.

Alt vårt arbeid bygger på frivillighet. Vi er glade for medlemmer som sier sin mening, og bidrar til en sunn utvikling i menigheten. Vi har årsmøter der vi stemmer over budsjetter og viktige avgjørelser, og vi jobber for å ha en god foreningskultur som preges av raushet, omsorg og stor takhøyde. Her er vi i stadig utvikling.

Et hovedfokus i vår menighet er å gi barn og ungdom en trygg, god og meningsfull oppvekst, basert på et godt verdigrunnlag. Vi er bekymret for hvordan Brennpunkts dokumentar kan påvirke hverdagen til våre barn og ungdommer, og føre til stigmatisering og eventuelt mobbing. Det finnes dessverre eksempler på at flere barn og ungdommer rundt om i Norge har opplevd hets og ufine kommentarer etter programmet. Dette håper vi ikke forekommer i vårt område, og vi ønsker og henstiller til at barna skal bli spart for dette i vårt lokalmiljø.

Det at NRK plasserer oss i «lukket» båsen, mener vi er skivebom. Våre årsrapporter og revisorgodkjente regnskaper ligger åpent tilgjengelig på bkmmaloy.no og bcc.no. Vi har egen misjonsside (activechristianity.org) hvor taler, sangene våre og filmer ligger åpent tilgjengelig for alle. Den som ønsker det, er hjertelig velkommen når vi har samlinger på vårt lokale. BKM Måløy har flere ganger også arrangert «Familiedag» og loppemarked i Rimstaddalen.  Her har alle vært velkommen, og det har alltid kommet mange besøkende.

Videre antyder programmet at ledere skal ha beriket seg på menighetens penger. BKM Måløy vil sterkt motsi denne framstillingen. Våre innsamlede midler brukes til felleskapets beste, og kristent misjonsarbeid.

Når det gjelder taleklipp av Kåre J. Smith som gjengis i dokumentaren og på nrk.no, kjenner vi oss ikke igjen i det bildet som skapes av BCCs forkynnelse. Disse utdragene er klippet ut av sin sammenheng. Forkynnelsen i menigheten er positiv, og gir en god effekt i den enkeltes personlige liv, med ringvirkninger inn i både familie, på arbeidsplass, i menighetsliv, og i samfunnet ellers.

Vi er skuffet over det bildet som tegnes av vårt trosfellesskap, og henviser til Brunstad Christian Church (BCC) sin nettside for mer informasjon om saken: www.bcc.no.

Vi fortsetter å jobbe aktivt for å være et godt trossamfunn for alle våre medlemmer. I alle år har vi hatt et godt forhold til lokalsamfunnet. Våre medlemmer er engasjerte samfunnsborgere, som ønsker å være en positiv drivkraft i lokalsamfunnet.

Dersom noen etter å ha sett den nevnte TV-episoden har spørsmål til oss, så ta gjerne kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Kontaktperson Tore Gangsøy
Styremedlemmer Bjørnar Gangsøy, Ester Itland, Jorunn Itland og Andreas Frantzen.

Kontaktinfo BKM Måløy

Telefon 90175191
E-post: torega@online.no

 

 

Om BKM Måløy:
BKM Måløy deler trosgrunnlag med Brunstad Christian Church, men er både juridisk og økonomisk en selvstendig organisasjon. Menigheten i Måløy har vært aktiv i over 100 år, og er fremdeles en livskraftig og voksende menighet, som i dag har 90 medlemmer. Vi har basert vårt trosgrunnlag i det kristenlivet som Johan Oscar Smith levde og forkynte.