Barn

Barna er vår fremtid, og i BKM Måløy har vi en stadig voksende barneflokk. Det er derfor svært viktig for oss å bidra til å gi barna trygge og gode oppvekstrammer, og å legge grunnlaget for at barna kan tro på en Gud som elsker dem og som vil det beste for dem.

BKM Måløy arrangerer søndagsskole annenhver søndag, for barna mellom 5-12 år. På barnemøtene blir det tatt opp ulike temaer og historier fra både det nye og det gamle testamentet. Det legges til rette for rikelig med sang, musikk, tegning, aktiviteter og konkurranser. Det blir lagt opp til aktiviteter for barna i forbindelse med 17. mai, sankthans, juletider, osv.

Vi samarbeider også med de selvstendige foreningene Aktivitetsklubben Måløy og Måløy Sportsklubb, som tilrettelegger ukentlige aktivitetstilbud for barn og ungdom i ulike aldre. Disse foreningene baserer seg på et kristent trosgrunnlag.