Året 2021

Nok et annerledesår

Året 2021 var fortsatt prega av mange restriksjoner knytt til koronapandemien, men på tross av dette har medlemmene gjennomført lokale trosoppbyggende møter både digitalt og med fysisk oppmøte, i henhold til nasjonale og lokale restriksjoner.

Grunnet alle restriksjoner som har vært på grunn av koronapandemien kunne ikke BCC Måløy dra på besøk til nabomenigheten i Molde i januar slik tradisjonen har vært i flere år. Det lot seg heller ikke gjøre å arrangere det årlige stevnet i mai som lokalmenigheten i Måløy bruker å ha hvert år. Barn og ungdom har hele året hatt et variert tilbud med ukentlige aktiviteter og samlinger i regi av de samarbeidende foreningene Aktivitetsklubben Måløy og Brunstad Ungdomsklubb Måløy.

Barnevelsignelse

I juni ble det arrangert barnevelsignelse for de tre yngste medlemmene i lokalmenigheten. Barnevelsignelse er en tradisjon som Brunstad Christian Church (BCC) har hatt helt i fra oppstarten, og som bygger på tradisjonen fra Markus evangelium, der Jesus velsigner de små barna.

«Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem» (Markus 10:13-16).

70-års dag

Høsthalvåret startet med en flott markering av 70-årsdagen til forstander Tore Gangsøy. Det var mange tilreisende gjester fra vennemenigheter i inn- og utland som ville være med å dele denne dagen. Tore har hatt stor betydning for utviklingen til BCC Måløy gjennom flere tiår. Han er en rettferdig, trygg og omsorgsfull leder som legger til rette for utvikling og trivsel for alle medlemmene. Han har  fokus på at barna og ungdommen skal få vokse opp under sunne rammer og trygge vilkår der de kan få utvikle seg og bruke sine personlige evner.

Tore 70 år

Bibelundervisningsfest

I begynnelsen av september ble det holdt bibelundervisningsfest for de tre ungdommene som har gjennomført trosopplæring det siste skoleåret. Trosopplæringen er undervisning om sentrale tema i Bibelen, og ungdommene blir bedre kjent med BCC’s trosgrunnlag.

Tre ungdommer som har gjennomført trosopplæring i 2021.

Frivillig arbeid

Frivillig arbeid er en verdi som står høyt i lokalmenigheten i Måløy. Det er en fin anledning til sosialt samvær og å jobbe sammen til fellesskapets beste. Arbeidet kan f.eks. bestå av vedlikehold på egne eiendommer, utleie av lokaler som ofte inkluderer matservering og renhold. På grunn av pandemirestriksjoner har det vært en del avlysninger av arrangement, men perioden har gitt mer rom for å legge planer for tiden framover.

Planer om nytt lokale

Høsten 2021 ble det opprettet en prosjektgruppe for bygging av nytt forsamlingslokale i Rimstaddalen. Lokalets planlagte beliggenhet er lengre bak på samme eiendom som nåværende forsamlingslokale ligger, og skal primært dekke behovet lokalmenigheten har for plass og bevertning i fremtiden. I tillegg planlegges det for gode muligheter for ulike arrangementer, utleie og enkle sportsaktiviteter. Uteområdet skal oppgraderes med flere muligheter for aktiviteter for alle aldersgrupper, men mest inn mot barn og ungdom. Arkitekt er koblet inn for å hjelpe til med det estetiske og å finne gode løsninger.

Stevner i regi av BCC

Hvert år drar medlemmene i BCC Måløy til stevner i regi av BCC. I 2021 ble flere av stevnene ble gjennomført online, grunnet koronapandemien. Først til sommeren kunne en gjennomføre fysiske stevner på Oslofjord Convention Center, tilpasset de nasjonale restriksjonene . Høsten inneholdt flere arrangementer, med to «Brunstad- Weekends» og ett stevne på Oslofjord. Medlemmene satte stor pris på å kunne samles til oppbyggelse av troen og møte andre trosfeller igjen.

Flotte omgivelser på Oslofjord Convention Center
Aktivitetsdag for alle Tweens
Små og store nyter en ispause i sommervarmen

Jul og nyttår

Det ble en nedskalert avslutning på året som preget både juleavslutning og nyttårsmarkering. Ungdomsgruppa fikk holde julebord med god mat, trivsel og sending fra BrunstadTV. Årets siste stevne blei online nok en gang og selv om vi gjerne skulle vært på Brunstad var vi takknemlig for de digitale løsninger som har blitt utviklet de siste årene slik at vi kunne få høre ord som styrker oss i troen, og se kjente og kjære ansikter fra hele verden. Vi gikk inn i det nye året med et håp om nye tider der vi kan samles til hverdag, fest og høytid uten restriksjoner på sosialt samvær.