Økonomi

Signert årsregnskap BKM Måløy
Uavhengig revisors beretning 2020