Året 2019

Våre samlinger

Lokalmenigheten i BKM Måløy samles hver uke til trosoppbyggende møter ved lokalet i Rimstaddalen, og i 2019 ble det holdt 31 samlinger her både for barn, ungdom og voksne.

BKM Måløy har hatt flere samlinger også med andre lokale menigheter. I slutten av januar ble våre medlemmer invitert til fellesarrangement med nabomenigheten i Molde. Dette er blitt en kjær tradisjon der medlemmene samles til felles trosoppbyggelse, og kan knytte nye vennskap på tvers av lokalmenighetene.

I mai 2019 ble det arrangert konferanse for gutter i alderen 13-36 år, med ca. 200 tilreisende. Medlemmene i BKM Måløy står for mat servering, aktiviteter og trosoppbyggende samlinger på konferansen. Flere av gjestene bidrar også med underholdning.

Året 2019 var preget av mye aktivitet rettet mot lokale prosjekter. Det ble lagt ned en del frivillig innsats på dugnad både fra ungdom, voksne og seniorer. Dette arbeidet går hovedsakelig til å vedlikeholde eiendommene til BKM Måløy og sikre stabil drift. Det er arrangert to innsamlingsfester med tanke på dette formålet.

I november ble det arrangert misjonsfest av BKM Sørlandet. Misjonsfestene, som blant medlemmene er kjent som «Brunstadfest», er et naturlig samlingspunkt for lokalmenigheten i Måløy. Brunstad TV sender festen live ut til lokalmenighetene, og medlemmene her i Måløy samlet seg for å se festen sammen. Festen inneholdt taler, film og musikk, og medlemmene ble oppmuntret til å gi gaver til misjonsarbeidet etter evne og ønske.

Tradisjonen tro ble det arrangert julebord for hele lokalmenigheten i midten av desember. Julaften møttes medlemmene til julemøte. Det er tydelig å merke det sterke samholdet blant medlemmene og hvor mye det betyr å kunne samles om Guds ord. Det kan man alltid samles rundt og kjenne fellesskap og bli styrket i sin personlige tro til Gud.

Barn og ungdom

Det er stort fokus på barna og ungdommen i BKM Måløy, og vi ønsker at de skal vokse opp med trygge og gode rammer rundt seg. Derfor tilbys både aktiviteter og trosoppbyggelse for målgruppen.

Det er søndagsskole 1-2 ganger hver måned for barna, og mange deltar også ukentlig på aktiviteter med samarbeidende foreninger. Herunder Aktivitetsklubben Måløy, Måløy Sportsklubb og Make Music Måløy.

De siste årene har det kommet stadig flere i ungdomsalder av den oppvoksende generasjon i lokalmenigheten. Dette setter sitt preg på aktivitetene som blir gjennomført, og ukentlig blir det holdt ungdomsmøte med trosoppbyggelse og aktiviteter rettet mot målgruppen. De får også et variert tilbud gjennom BUK Måløy, en lokal selvstendig forening som er tilknyttet sentralforeningen Brunstad ungdomsklubb (BUK). BUK deler trosgrunnlag med Brunstad Christian Church (BCC), og aktiviteten foregår derfor innenfor kristne rammer. Alle ungdommene mellom 13 år til 18 år får være med på flere aktivitetscamper i regi av BUK.

I februar ble det arrangert ungdomstur til lokalmenigheten i Hallingdal og på høsten kom ungdommen fra Hallingdal også på besøk til Måløy.

Det ble startet opp månedlige samlinger med trosopplæring på høsten. Her får ungdommene lære om menighetens trosgrunnlag og de får anledning til å stille spørsmål og være med i diskusjon rundt temaene.  Det er en gruppe på 7 ungdommer som skal konfirmeres til våren 2020

Konferanser med BCC

Lokalmenigheten i Måløy har sterke og lange bånd knyttet til Brunstad i Melsomvik, som nå heter Oslofjord Convention Center. Siden 1957 har medlemmer fra BKM Måløy deltatt på konferanser arrangert av BCC. Det er stor oppslutning lokalt når det gjelder å dra på konferanser og i 2019 deltok medlemmene på Kvinnekonferanse i mars, påskekonferanse, sommerkonferanse, høstkonferanse og nyttårskonferanse.