Årsrapport 2018: Fra styret

Brunstad Kristelige Menighet i Måløy har en lang og rik historie, da menigheten her har eksistert helt siden 1914. Dagens menighet består i overvekt av unge medlemmer, med mange barn og unge. Vi ser at det er liv og vekst i menigheten vår, og ser med stor glede og optimisme på fremtiden.

Vi er opptatt av å gi barn og unge som vokser opp et rikt og allsidig tilbud, der den enkelte får bruke og utvikle evnene sine. BKM Måløy har et aktivitetssenter i Rimstaddalen, hvor det er faste ukentlige møter og samlinger for barn, unge, og øvrige aldersgrupper. Aktivitetssenteret ligger idyllisk og landlig til og har et innbydende uteområde, som legger til rette for lek og trivsel for små og store.

Hele vinter og vårhalvåret jobbet en med å pusse opp 2. etasjen på den ene av de gamle sjøbodene BKM Måløy disponerer. Ytterveggene ble isolert, og kledd på nytt innvendig. Veggene er beiset slik at det ser ut som gammelt treverk. Taket i andre etasje har fått ny, isolert himling. Gulvet har en valgt å beholde i original stand. Det er skiftet noen vinduer og ytterdører.

På høsten meldte også behovet seg for å få oppgradert uteområdet rundt lokalet i Rimstaddalen seg. På grunn av store nedbørsmengder måtte en grave opp og drenere grunnen rundt lokalet slik at en kan unngå skade på bygningen og området rundt. Dette er ett prosjekt en har tenkt på over tid for å investere og ivareta eiendommen vår, men som måtte fremskyndes.

Menighetens virksomhet er basert på frivillighet. Alle får lov til å være med, alt etter evne og ønske. Driften av stedet og aktiviteten vår er basert på frivillighet og dugnad. Det er ikke vanskelig å få tatt unna oppgaver som drift og vedlikehold, noe styret er takknemlig for.

Mange venner bidrar også med gaver på ulike måter for å støtte opp om virksomheten lokalt. I tillegg har BKM Måløy i 2018 bidratt med 98985 NOK til vår sentralforening Brunstad Christian Church (BCC), for å støtte den internasjonale kristne virksomheten som utgår herfra.

Året 2018 har, som de foregående årene vært innholdsrike og aktive år for våre medlemmer, med flere høydepunkter for både små og store, unge og eldre.

Styret setter stor pris på engasjementet og gleden våre medlemmer viser for å være en del av noe som er større enn seg selv. Det internasjonale samlingspunktet for BCC (Brunstad Christian Church), trossamfunnet vi er en del av, er Brunstad i Vestfold. Her møter barn og unge fra Måløy andre venner fra andre verdensdeler, og har flere slike møtepunkter i løpet av året. Mange av våre medlemmer drar til Brunstad og feirer de ulike kristne høytidene der, i men også om sommeren. Da arrangeres det flere egne stevner for barn, ungdom, familier og voksne.

Det har ikke vært noen utskiftninger i styret i BKM Måløy i løpet av kalenderåret 2018. Styret består derfor fremdeles av Andreas Frantzen, Ester Itland, Jorunn Itland og Jens Frode Vågen (styreleder).

For Styret i BKM Måløy
Jens Frode Vågen, styreformann

Klikk her for å se årsregnskapet for BKM Måløy 2018