Årsrapport 2018: Vår virksomhet

Medlemmene i BKM Måløy møtes hver søndag på lokalet i Rimstaddalen for å oppbygges på vår tro og å være sammen. Etter møtet blir det ofte solgt mat og alle som ønsker kan sitte ned å snakke sammen.

Festreise til nabomenigheten i Molde

I januar ble alle medlemmene i BKM Måløy invitert til nabomenigheten i Molde. Dette er blitt en tradisjon som verdsettes høyt. Det var tilrettelagt for mange aktiviteter, spesielt for barna og ungdommen. På lørdagskveld var det en oppbyggelig fest med Guds ord, det er jo det som knytter oss sammen og gjør tilhørigheten så sterk. Senere på kvelden var det opplegg for ungdommen med konkurranser, sang og filminnslag På søndag formiddag var det enda et trosoppbyggende møte med påfølgende middag før hjemreise.

Trosundervisning

I slutten av april ble det holdt bibelundervisningsfest for fire flotte ungdommer som siden høsten 2017 hadde gått på bibelundervisning. Her i Måløy har vi gjerne samlet ungdommer fra to-tre årskull i alderen 14-15 år for å få stor nok gruppe til å snakke sammen i undervisningen. Derfor går det gjerne noen år mellom hver gang det er bibelundervisning i vår lokalmenighet. BCC har utarbeidet ett flott undervisningsopplegg der en går gjennom vårt trosgrunnlag. Ungdommene får på disse samlingene forståelse av Guds ord og de åndelige uttrykkene som står i bibelen og som blir brukt i menighetens skrifter.

Det er lagt opp til ni samlinger som går over flere måneder, der engasjerte ungdomsarbeidere har ansvaret for å gjennomføre samlingene. I ungdomstiden står en overfor mange valg som vil forme livet videre. Vi tror at de bestemmelsene en tar vil ha betydning for evigheten, derfor er det viktig at en har ett godt grunnlag slik at en kan ta rette valg. På bibelundervisnings festen som holdes om våren, samles familie og venner for å lage en skikkelig fest for de som har vært med på undervisningsopplegget. Ungdommene fikk hvert sitt eksemplar av Hyrde og Profet, boka som Kåre J. Smith har skrevet.

Konferanse i Rimstaddalen

I mai arrangerte BKM Måløy tradisjonen tro, konferanse på lokalet vårt i Rimstaddalen med flere hundre tilreisende fra mange av BCCs lokalmenigheter andre steder i landet. Dette var 44 året på rad. Det ble satt opp to store telt for å få plass til alle deltagerne. Det ble flere trosoppbyggende møter igjennom helgen, spesielt rettet mot ungdommen. Hele helgen er preget av høy trivselsfaktor med god mat, aktiviteter og fest lørdagskveld.

Nasjonaldagen

17. mai ble som vanlig en festdag med mye lek og moro. Første delen av dagen er e med på folkefesten i lokalsamfunnet og på ettermiddagen reiste vi inn på lokalet vårt i Rimstaddalen for å feire videre med 17.mai tale og rømmegrøt først, før en går over til lek og aktiviteter for barna.

Innvielsesfest

Innvielsesfest på Sjøhuset slutten av mai kunne vi endelig innvie den nye festsalen på sjøhuset som vi hadde jobbet mye dugnad med gjennom vinteren og våren. Det har vært ett stor engasjement og giverglede for å få dette prosjektet ferdig. Med tilreisende gjester som selv vokste opp i vår lokale menighet i Måløy i sin barndom, ble det en fantastisk fin markering av åpningen.

Besøk fra Valdres

I månedsskiftet juni/juli kom medlemmene i lokalmenigheten i Valdres på besøk til Måløy. Dette ble avtalt allerede høsten i forveien og mange hadde derfor gledet seg lenge til dette. Vestlandet viste seg fra sin beste side og gjestene fikk med seg nydelig vær, fine aktiviteter for barn, ungdom og eldre og samling rundt Guds ord.

Dåp

Den siste søndagen i august ble det arrangert møte med dåp. Det var tre som ønsket å døpe seg denne dagen. Vi praktiserer voksendåp. Dette sees som en samvittighets pakt med Gud om å leve etter hans ord.

Trygge barn- de voksnes ansvar

Tidlig på høsten ble det holdt samling om det viktige verktøyet som BCC har utarbeidet, «Trygge barn – de voksnes ansvar». Dette er en strategi- og handlingsplan for å forebygge alle typer uønskede hendelser i barne- og ungdomsarbeidet. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe mot uønskede hendelser (AMUH). Både på påskestevnet og sommerstevnet 2018 ble det arrangert kurs med BCCs ressurs team med temaet «Barndommen kommer ikke i reprise». Ut ifra dette er det satt ned en lokal gruppe som arbeider med å ta det dette inn som en viktig og naturlig del av foreningsarbeidet i BKM Måløy.

Kvinnekonferanse på Brunstad

Hvert år i mars samles tusenvis av kvinner, både unge og eldre, på vårt samlingssted i Vestfold. Fra BKM Måløy var det rundt 20 deltagere som reiste, med ett aldersspenn helt fra 10 år og opp til 77 år. På denne konferansen samles en først og fremst om menighetens budskap og Guds ord, men det er også god tid til å være sammen med gode venner.

Andre arrangement på Brunstad

I 2018 var det lagt opp til camp-aktivitet for ungdommene fra 13 – 20 år. Fra BKM Måløy var det 10 deltagere og noen mentorer som deltok. Da møttes flere tusen ungdommer i BCC, fra alle verdens kanter, på vårt felles samlingsted i Vestfold. Det er lagt opp til stor variasjon i aktiviteter, og ungdommene får utvikle evner innenfor sine interesseområder. Her møter man venner man har fra før og mange nye vennskapsbånd blir knyttet. Hver kveld under campene er det samling med Guds ord og mange interessante temaer blir tatt frem.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, arrangerer BCC Påskekonferanse, Sommerkonferanse, Mannskonferanse i oktober og Nyttårskonferanse. Her er et rikt og variert aktivitetstilbud for alle aldre, men det er ekstra fokus på barn og ungdom. Det er mange samlinger der en kan la seg inspirere og oppbygge av den kristne forkynnelsen. Dette er høyt prioritert blant alle medlemmene i BKM Måløy.

Barn og ungdom

Det ble født fire barn i 2018, dette er ett rikt tilskudd i barneflokken her. En gang hver måned er det barnemøte der engasjerte ledere tar frem bibelfortellinger med beskrivende bilder og sanger ved hjelp av moderne virkemidler. Barn helt fra 4 år og opp til 7. klasse deltar på disse samlingene. Totalt er det ca 18 barn. Mange av barna deltar aktivt med innspill og spørsmål, på denne måten blir det lett forståelig for alle.

Hver uke blir det holdt tros oppbyggende samlinger for ungdommen som gjerne avsluttes med aktivitet og mat.

I mars dro ungdomsflokken i BKM Måløy på vintertur til Hallingdal. Dette har vi gjort flere år på rad med stor suksess. Ungdommen fra lokalmenigheten der laget til fest på lørdagskvelden med Guds ord, mat og mange spennende aktiviteter utover kvelden.

Ungdommene samlet seg til 16. mai fest, dette er tradisjon hvert år og ett viktig middel i rusforebyggende arbeid. Her blir det servert god mat, det er konkurranser og diverse innslag.

Julebordet er også laget spesielt med tanke på ungdommen. Det er gjerne de yngste ungdommene som har hatt ansvaret for underholdningen de siste årene i lag med engasjerte voksne. På denne måten får de være med å være kreative, skapende og å formidle noe de selv har produsert til stor glede for publikum.