Årsrapport 2018

Året 2018

Medlemmene i BKM Måløy møtes hver søndag på lokalet i Rimstaddalen for å oppbygges på vår tro og å være sammen.

Les mer om vår virksomhet gjennom året her

Fra styret

Brunstad Kristelige Menighet i Måløy har en lang og rik historie, da menigheten her har eksistert helt siden 1914. Dagens menighet består i overvekt av unge medlemmer, med mange barn og unge. Vi ser at det er liv og vekst i menigheten vår, og ser med stor glede og optimisme på fremtiden.

Les mer her