Årsrapport 2017: Virksomhet

Året 2017 har vært preget av et høyt aktivitets- og trivselsnivå for medlemmene i BKM Måløy.

Samlinger

Det ble hold tre fester med fokus på Golden Heart aksjonen, og BKM Måløy nådde målsetningen sin i allerede i juni 2017. Dette har skapt et solid økonomisk fundament, og BKM Måløy fortsatte videre ut året med videre planer og spesielt med fokus på barna og hvilke tilbud som skal satses på for fremtiden.

I løpet av året ble det arrangert to felles turer med hele BKM Måløy. Den siste helgen i januar ble vi invitert til nabomenigheten i Molde og i september reiste vi på besøk til lokalmenigheten i Valdres.

Mai ble som vanlig en fest måned. Vi arrangerte en konferanse på lokalet vårt i Rimstaddalen i starten av mai, med rundt 300 tilreisende deltakere. Deretter feiret vi 17. mai med lek og trivsel for barna, etter at dagens barnetog og feiring på barneskolene var over.

I november var vi samlet til en kveld med fokus på Israel, og temaet ble interessant belyst av Sverre Riksfjord som var på besøk. I årets siste måned ble det hold julemesse og julebord slik vi har som tradisjon.

Ungdommen

Ungdommene hadde mange gode tilbud i BKM Måløy i løpet av 2017, med egne møter for ungdom hver uke og to turer spesielt lagt til rette for fellesskap for ungdommen. Det ble knyttet nye vennskapsbånd både i februar, da ungdommene dro på skitur til Hallingdal og i juli når hele ungdomsgruppen fra og med 8. klasse reiste på tur til Finland.  16. mai var det ungdomsfest på lokalet, og det ble holdt sommeravslutning før sommeren.

Høsten 2017 var det oppstart av ny bibelundervisnings gruppe med tre ungdommer som skal gå opp til lesefest i april 2018.

Barna

Det er barnemøter annenhver uke, de blir avholdt i forbindelse med søndagsmøter for BKM Måløy. Våren 2017 ble aktivitetsrommet i kjelleren ferdigstilt. På ene veggen er det et stort speil slik at en kan øve på dans/akrobatikk, en har også projektor med tilhørende lerret og ett skikkelig lydanlegg.

Høsten 2017 var det barnevelsignelse for de to barna som var født i løpet av det siste året.

På aksjonsfesten med fokus på barna og fremtiden ble informert om at det skal bygges en fotballbane på BKM Måløy sin eiendom i Rimstaddalen, dette er noe barna og ungdommene gleder seg til.

Økonomi

Våren 2017 kjøpte BKM Måløy opp naboeiendommen på Kulen (sjøhuset) og har lagt planer for å videreutvikle stedet slik at det kan bli brukt til glede både for medlemmer og for nærmiljøet.

Det ble holdt ekstraordinært årsmøte for medlemmene i BKM Måløy, med tema bytte av bank og refinansiering. I tillegg ble det holdt ordinert årsmøte med gjennomgang av budsjett og årsregnskap for 2016.