Fra styret

Styret som ble valgt i 2015 fortsatte i 2016, og består av Jens Frode Vågen, Jorunn Gangsøy Itland, Ester Itland og Andreas Frantzen. Året 2016 har vært preget av høyt aktivitetsnivå og en stor satsing på å legge til rette for allsidige aktiviteter og sunne tilbud for den oppvoksende slekt. Menigheten i Måløy er en ung forsamling med overvekt av ungdom og barn, noe som preger aktiviteten vår.

Den 22.06.16 ble det avholdt ordinært årsmøte for lokalmenigheten på Rimstad Aktivitetssenter.  Der ble det blant annet gjennomgang av budsjett for 2016 og nytt årsregnskap for 2017. BKM Måløy støtter BCC videre satsning på internasjonale konferanser på Oslofjord Convention Center. Det er også gjort en betydelig innsats og verdiøkning på våre egne eiendommer. BKM Måløy er med i Golden Heart prosjektet, som har som mål lokalmenighetene god egenkapital og økonomisk bærekraft i årene som kommer. Dette gjøres for å muliggjøre fremtidige prosjekter som sikrer den oppvoksende generasjoner gode fasiliteter også i fremtiden.

Det ble i sommer lyst ut en konkurranse fra BKM Eiker hvor det de ulike lokalmenighetene verden over ble utfordret til å samle inn en viss prosentdel av spareplanen sin før sommeren 2017. Medlemmene i BKM Måløy gikk inn for å delta i denne konkurransen, og lå i desember godt an til å nå målet.

Vi startet i høst forberedelsene og planleggingen mot et eventuelt kjøp av naboeiendommen til sjøhuset vårt på Kulen. Det var stor entusiasme og oppslutning rundt dette tema blant medlemmene, så vi ble enige om at dette var noe vi ville gå videre med i 2017.

Styret vil rette en takk til alle medlemmene i BKM Måløy for arbeidet som ble lagt ned i året som gikk, spesielt med tanke på innsatsen som ble gjort for å arrangere åpningen av BCC sin juli-konferanse på Oslofjord Convention Center Det gikk over all forventning og viser at sammen er vi sterke og kan få til mye.

Styret ser med optimisme på fremtiden og vi har stor tro på fortsatt vekst og trivsel i Menigheten i Måløy. Flere av medlemmene her har valgt å inngå en langsiktig leieavtale i de nye hotellbyggene på Oslofjord Convention Center, og gleder seg til å kunne ta disse i bruk under sommerkonferansen 2017.

Se vårt årsregnskap her: Årsregnskap BKM Måløy 2016 (1)