Virksomheter

Møter og samlinger

BKM Måløy samles ukentlig til trosoppbyggelse og fellesskap i vårt lokale i Rimstaddalen. Her har alle frihet til å bidra med taler, vitnesbyrd og sang. Etter søndagsmøtene er det salg av mat og drikke, og det legges til rette for aktiviteter for barn og unge, samt samfunn og trivsel for alle aldersgrupper i en hyggelig og uformell setting.

BKM Måløy feirer også kristne og nasjonale høytider, og vi har ofte egne markeringer ved for eksempel sankthans og julehøytiden. I tillegg holder vi fester ved brylluper, jubileer og begravelser.


Ungdomssamlinger

En gang i uka er det ungdomsmøter for alle mellom 13 og 36 år, med fokus på oppbyggelse og samfunn blant yngre og eldre ungdommer. Etter møtene arrangeres det ofte fotball eller volleyball for de som vil det, i tillegg til at det serveres mat og drikke i hyggelige omgivelser.


Barna i BKM Måløy

Barna er vår fremtid. Det er derfor svært viktig for oss å bidra til å gi barna trygge og gode oppvekstrammer, og å legge grunnlaget for at barna kan tro på en Gud som elsker dem og som vil det beste for dem.

Gjennom 2015 ble det arrangert søndagsskole annenhver søndag, for barna mellom 5-12 år. På barnemøtene blir det tatt opp ulike temaer og historier fra både det nye og det gamle testamentet. Det legges til rette for rikelig med sang, musikk, tegning, aktiviteter og konkurranser.

I tillegg blir det lagt opp til aktiviteter for barna i forbindelse med 17. mai, sankthans, juletider, osv.


Ungdomskor

Koret som ble opprettet i forbindelse med 100-års jubileet i 2014 har fortsatt vært aktivt gjennom 2015, og har bidratt med musikk til blant annet 17. mai og julebord.