Styret i BKM Måløy

I  juni 2015 ble det valgt nye styremedlemmer. Disse er Jens Frode Vågen (styreleder), Andreas Frantzen, Jorunn G. Itland og Ester Itland. Vi takker tidligere styremedlemmer for godt engasjement.

BKM Måløy representeres utad av et samlet styre. Hele menigheten må imidlertid samlet godkjenne vedtektsendringer. Kontrollkomiteen går gjennom regnskapet før styret legger det frem på årsmøtet. Det arrangeres årlig et årsmøte for alle medlemmer i BKM Måløy.

Styret er glade for innspill og tanker fra medlemmene. Vi har planer om fremtidige investeringer, og da er området bak lokalet interessant. Her er det regulert inn en ballbinge, og styret vil gå videre med for å utrede hvor mye en slik binge vil koste. Ved andre forslag til små eller større investeringer ber en om at styret blir kontaktet.