Trosgrunnlag og visjon

Menigheten i Måløy har vært aktiv i over 100 år, og er fremdeles en livskraftig og voksende menighet. Vårt trosgrunnlag er at Bibelen er Guds ord til menneskene. I bibelen står det at Jesus var et menneske som oss, og at vi kan bli som Ham – helt uten synd (Hebr. 2. 14 -18). Dette er noe medlemmene i Brunstad Kristelige Menighet forenes om og vi opplever at dette knytter oss sammen på tvers av personligheter og kulturer verden over.

Vi ønsker spesielt å legge til rette for at barn og unge skal få ha en god oppvekst, med positive opplevelser i trygge omgivelser. Vi opplever også et godt fellesskap på tvers av generasjonene.

Aktivitetssenteret vårt i Rimstaddalen er utgangspunktet for samlingene våre. I tillegg eier menigheten et gammelt sjøhus like ved Måløy. Disse stedene har vært til stor velsignelse og glede også gjennom året 2015.