Møter og samlinger

BKM Måløy samles ukentlig til trosoppbyggelse og fellesskap i vårt lokale i Rimstaddalen. Her har alle frihet til å bidra med taler, vitnesbyrd og sang. Etter søndagsmøtene er det salg av mat og drikke, og det legges til rette for aktiviteter for barn og unge, samt samfunn og trivsel for alle aldersgrupper i en hyggelig og uformell setting.

BKM Måløy feirer også kristne og nasjonale høytider, og vi har ofte egne arrangementer ved for eksempel sankthans og julehøytiden. I tillegg holder vi fester ved brylluper, jubileer og begravelser.

 

Barna i BKM Måløy

Det er viktig for oss å bidra til å gi barna trygge og gode oppvekstrammer, og å legge grunnlaget for at barna kan tro på en Gud som elsker dem og som vil det beste for dem.

Gjennom 2014 ble det arrangert søndagsskole annenhver uke, for barna mellom 5-12 år. På barnemøtene blir det tatt opp ulike temaer og historier fra både det nye og det gamle testamentet. Det legges til rette for rikelig med sang, musikk, tegning, aktiviteter og konkurranser.

 

 

Ungdom i BKM Måløy

En gang i uka er det ungdomsmøter for alle mellom 13 og 36 år, med fokus på oppbyggelse og samfunn blant yngre og eldre ungdommer. Etter møtene arrangeres det ofte fotball eller volleyball for de som vil det, i tillegg til at det serveres mat og drikke i hyggelige omgivelser.

 

U18

U18 er et frivillig program for ungdommer mellom 13 og 18 år. Det legges til rette for at disse ungdommene skal kunne komme sammen på ettermiddager eller i helgene, for enkle dugnader eller morsomme aktiviteter, alltid i et trygt og sosialt fellesskap. Pengene fra dugnadene går til å sponse en årlig tur for U18-ungdommene, som i 2014 gikk til Paris.

 

Ungdomskor

I tillegg ble det i 2014 lagt ekstra vekt på å lage og opprettholde et kor, spesielt i forbindelse med 100-årsjubileet i mai. Nesten alle ungdommene er nå engasjerte i kor eller band, noe som har vært til stor glede ved mange anledninger.