Styret

BKM Måløy representeres utad av et samlet styre. Hele menigheten må imidlertid samlet godkjenne vedtektsendringer.

Kontrollkomiteen går gjennom regnskapet før styret legger det frem på årsmøtet. Andre beslutninger og valg er lagt til styret eller til forstander, men på alle nivåer er det krav om enstemmighet. Det arrangeres årlig et årsmøte for alle medlemmer i BKM Måløy.

Styret for BKM Måløy i 2014 bestod av Per Gunnar Frantzen, Jens Frode Vågen, Tore Gangsø, Rebekka F. Kalisch, Jorunn G. Itland