Vår tro og vår visjon

2014 har vært et særdeles aktivt og innholdsrikt år for BKM Måløy, spesielt i forbindelse med og som resultat av 100-årsjubileet som ble feiret i mai. Dette var en rik anledning for alle vennene i Måløy til å bruke sine evner og sitt potensiale i arbeid mot et felles mål.

Vårt trosgrunnlag er at Bibelen er Guds sanne ord til menneskene. I bibelen står det at Jesus var et menneske som oss, og at vi kan bli som Ham – helt uten synd (Hebr. 2. 14 -18). Dette er noe medlemmer i Brunstad Kristelige Menighet forenes om og vi opplever at dette knytter oss sammen på tvers av mennesketyper og kulturer fra hele verden.

Vi ønsker spesielt å legge til rette for at barn og unge skal få ha en trygg og god oppvekst. Vi ønsker å gi dem positive opplevelser i trygge omgivelser, og vi jobber for å få et stadig bedre fellesskap mellom både unge og eldre.

Menighetsstedet vårt i Rimstaddalen er utgangspunktet for samlingene våre, i tillegg til at vi eier et gammelt sjøhus like ved Måløy. Disse stedene har vært til stor velsignelse og glede også gjennom 2014.