U18 – Et populært tiltak for de mellom 13 og 18

Alle ungdommene mellom 13 og 18 år har et eget aktivitets og inspirasjonsprogram, som kalles U – 18.  Dette ledes av ansvarlige eldre ungdommer, som legger til rette for at ungdommene får delta i menighetsdriften og vedlikehold av BKM Måløys forsamlingslokale Rimstaddalen.

Det legges hvert år opp til at U – 18 ungdommene får være med på turer og spennende aktivteter. Høydepunktet var avslutningsturen for sesongen 2013, der alle sammen dro en langhelg til Paris. På denne turen opplevde vi fotballkamp og Paris med de forskjellige attraksjoner.

U – 18 er med på følgende dugnadsaktiviteter:

  • Drift og vedlikehold av DKM eiendommer
  • Barnepass
  • Betjening av kaffebar under ungdomssamlinger
  • Hagearbeid

Målet med U – 18 er at ungdommene skal oppleve samhold, skaperglede, sosiale aktivteter og arbeidsglede.

IMG_4199[1]

IMG_4580[1] IMG_4344[1]IMG_4761[1]