Brunstad Kristelige Menighet i Måløy

BKM Måløy er en allmennyttig forening knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC) i et trosfellesskap.

Johan Oscar Smith (1871 – 1943) fra Horten er grunnleggeren av BCC. Han ble utplassert som nøytralitetsvakt langs Norges kyst under den første verdenskrig, og kom derfor i land i Måløy i 1914. Helt fra den tiden har det vært Menighet i Måløy.

Overbevisning om syndenes forlatelse ved tro alene, helliggjørelse og videre utvikling ved troens lydighet står sentralt i vår forkynnelse. Vi tror at Jesus viste oss en vei, at vi kan følge etter han.

Vi arbeider for å gi våre barn og ungdommer trygge og gode rammer for sunn livsutfoldelse. Derfor er det et sterkt engasjement for barn og unge. Menigheten i Måløy har laget til et flott område i Rimstaddalen, som gir store muligheter for lek og utfoldelse.


 

Styret

Styret for BKM Måløy har ansvar for å skape gode rammebetingelser for menighetens drift og virke. Styrets leder er Tore Gangsøy. Med seg i styret har han Rebekka F. Kalisch, Per Gunnar Frantzen, Jorunn G. Itland, og Jens Frode Vågen.

Det gjennomføres årsmøte for alle lokalmenighetens medlemmer hvert år.2013 var preget av både innflyttere og barnefødsler. Vi har mange unge familier i etablererfasen som har slekts- eller arbeidstilknytting til stedet Måløy. Det lover godt for den videre satsingen vi har på senteret vårt i Rimstaddalen. Vi ønsker å vurdere utbygging for å møte denne veksten. Vi har derfor etablert en spareplan for lokalmenigheten. Målet er å ha egenkapital på 50 % det året vi har tenkt å bygge. I august 2012 hadde menigheten et årsmøte med 100 % oppslutning disse planene.