Brunstad Kristelige Menighet i Måløy

(BKM Måløy)

BKM Måløy deler trosgrunnlag med Brunstad Christian Church, men er både juridisk og økonomisk en selvstendig organisasjon. Menigheten i Måløy har vært aktiv i over 100 år, og er fremdeles en livskraftig og voksende menighet. Vi har basert vårt trosgrunnlag i det kristenlivet som Johan Oscar Smith levde og forkynte.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Menigheten i Måløy har en stor barneflokk, og vi har et sterkt ønske om å legge best mulig til rette for at barn og unge her skal få ha en god oppvekst. Vi opplever at det er et godt og sunt fellesskap på tvers av generasjonene, med et fokus på å gi positive opplevelser i trygge omgivelser.

BKM Måløy eier to flotte eiendommer som vi bruker flere ganger i uken. Rimstad Aktivitetssenter brukes til møter og fester av ulike slag, og sjøhuset på Kulen er flott å bruke til for eksempel sankthans og aktivitetsdager.

Les mer på www.aktivkristendom.no, www.bcc.no,